Työyhteisösovittelu

Ongelmatonta työpaikka ei ole olemassa, merkityksellistä työyhteisön työhyvinvoinnille on kuinka ne ratkaistaan yhdessä.

Työyhteisösovittelu on kustannustehokas matalan kynnyksen työtapa, joka mahdollistaa työrauhan rakentamisen konfliktitilanteissa ulkopuolisen sovittelijan tukemana.

Sovitteluprosessi on oppimisen paikka koko työyhteisölle. Sovitteluun sijoittaminen auttaa jaksamaan myös tulevaisuudessa ja luo pohjaa tulevien haasteiden ratkaisemiseen.

Tarvittaessa voidaan liittää työnohjaus tukemaan prosessin jatkumoa työyhteisössä.

Olen Suomen sovittelufoorumin jäsen.

”Ollut hyvät keskustelut ja olet saanut ”kaivettua” ns. ongelmista oikeat asiat esiin. Ollut paljon apua ja olen saanut vinkkejä työelämään”. -Asiakaspalaute