Mental Management ja koulutukset

Mental management on malli ja menetelmä, työyhteisön intereventio, jonka avulla selviydymme meille asetetuista vaatimuksista nykyisessä työelämässä. Opimme tekemään tuloksia ja samalla tuntemaan työn iloa muutosten keskellä. Mental management antaa työyhteisölle välineitä muutokseen.

Koulutukset.

”Hyvä vetäjä, käyttää erilaisia menetelmiä, kuuntelee kaikken mielipiteitä”. -Asiakaspalaute