Työyhteisövalmennukset

Työyhteisövalmennukset räätälöidään tarpeidenne mukaan!

Mental management  on työyhteisövalmennuksen  yksi malli ja menetelmä, jolla on työyhteisön yhdessä valitsema tavoite.

Mental Management työyhteisövalmennuksessa kerätään jokaiselta siihen osallistuvalta ryhmän jäseneltä, sekä johtajilta että työntekijöiltä, yhteiseen tavoitteeseen tähtääviä ehdotuksia yksilöhaastatteluissa. Näistä ajatuksista ja ehdotuksista työstetään ryhmissä uusia, paremmin toimivia työyhteisön toimintatapoja, jotka kirjataan ja niiden toteutumista arvioidaan yhdessä.

Mental Management työyhteisövalmennus sitouttaa ryhmän jäsenet uusiin tavoitteisiin ja samalla ehkäisee konflikteja ja ristiriitoja.

 

”Hyvä vetäjä, käyttää erilaisia menetelmiä, kuuntelee kaikken mielipiteitä”. -Asiakaspalaute