Etusivu

Työhyvinvointia, Johtajuutta ja Toivoa!

Yhteisöjen Supernanny auttaa Teitä rakentamaan menestyvän työyhteisön!

Olen työyhteisöjen Supernanny MiaKoo ja olet ystävällisesti tervetullut kotisivuilleni!

Palautteita:

”Työnohjaus on yksi tärkeä elementti työhyvinvoinnin parantamiseen työyhteisöissä. Mia on työohjauksissaan tuonut vahvasti jokaisen työyhteisön jäsenen omaa vastuuta ja roolia työhyvinvoinnin osana ja rakentajana. Mia ohjaa työnohjauksissa henkilöitä itse löytämään ratkaisuja tuoden erilaisia nostoja aiemmista keskusteluista. Mia kannustaa työntekijöitä avoimeen keskusteluun ja toisten kuunteluun vaikeissakin tilanteissa, tuoden sen näkemyksen, että yhdessä asioihin voidaan löytää myös ratkaisut. Mia tukee toiminnallaan koko työyhteisöä mutta myös tekee yhteistyötä esimiehen kanssa yhteisten keskustelujen kautta.”  -Julkisen sektorin palvelupäällikkö

”Tämä on ollut ensimmäinen työnohjaus missä olen ollut. Se on antanut todella paljon koko työyhteisölle , mutta erityisesti mahdollisuuden ja eväitä itsetutkiskeluun. Puuttumista ja pysähtymistä työn ja yhteisön ajankohtaisiin asioihin. Tarpeellinen.” -Asiakaspalaute

”Kaikki. 🙂 Mia valmentajana oli huippu. Cotonen tilat tarjosivat rauhallisen ympäristön pysähtyä valmennuksen äärelle. Mia löysi aina oikeat kysymykset ja tarjosi myös minulle sopivia työkaluja ja tehtäviä.” Valmennusasiakas

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja räätälöidään juuri teidän yhteisönne tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus!

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

Työnohjaus lähtee aina ohjattavien omista kokemuksista, tiedoista, taidoista ja tarpeista. Työohjaus on arvostavaa, vastuullista ja luottamuksellista.

”Ihana ja osaava olet. Olet osannut luoda ihanan rauhallisen ilmapiirin sekä johdattaa keskustelua ja heittää pohdintoja”. -Asiakaspalaute

Työnohjauksen hyötyjä ovat mm. työilmapiirin paraneminen, perustehtävän kirkastuminen ja luottamuksen lisääntyminen. Hyvinvoinnin lisääntyessä sairauspoissaolot vähenevät ja ihmisten tuottavuus työssä kasvaa.

Viitekehykseni on ratkaisukeskeinen ja uskon osaamisen sekä tiedon löytyvän ohjattavan omista taidoista sekä aiemmasta kokemusmaailmasta. Ohjattavan oma oivallus on alku oppimiseen ja muutokseen.

Olen Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen ja sitoutunut yhdistyksen eettiseen ohjeistukseen.

Työnohjaukset, valmennukset ja ohjaukset myös etätapaamisin!

”Työnohjauksessa on ollut helppo puhua ja tuoda omia ajatuksia esiin. Teemat pysyneet hyvin kasassa, ei turhaa jaarittelua”. -Asiakaspalaute

Tutustu myös muihin palveluihini työyhteisöille:

Työyhteisösovittelu             Työyhteisöjen kehittäminen