Etusivu

Ystävällisesti tervetuloa kotisivuilleni!

Minä,  MiaKoo,  olen työelämän ja hyvinvoinnin moniosaaja.

Työkokemusta  minulla on yli 20 vuotta  pääasiassa mielenterveyskuntoutuksen ja kehitysvamma-alan erilaisista työtehtävistä.

Mielenkiintoni työhyvinvointia kohtaan on herännyt parikymmentä vuotta sitten omien kokemusteni kautta sekä työntekijänä että esimiehenä työskennellessäni.

Työhyvinvoinnin erikoistumisopinnot vahvistivat ajatusta siitä, että tätä ”ilosanomaa” haluan julistaa myös muille ja toimiessani projektipäällikönä sain kouluttaa työyhteisöjä kohti parempaa vuorovaikutusta ja toimivaa työyhteisöä.

Vuonna 2013  valmistuttuani työnohjaajaaksi,  perustin t:mi MiaKoon.

Olen työnohjannut erilaisia sosiaali- ja terveysalan yksiköitä saaden hyvää palautetta muun muassa käytännön työn ymmärtämisestä ja läsnäolostani. Työnohjattaviani/valmennettaviani ovat myös eri alojen yrittäjät, esihenkilöt ja erilaiset yhdistykset ja yritykset.

Työnohjauskokemuksen kautta olen huomannut, että melko usein työyhteisön tilanne vaatisi alkuun ristiriitojen sovittelun, jotta työnohjaus ja työyhteisön kehittäminen lähtisi sujuvammin käyntiin. Niinpä kävin työyhteisösovittelija- valmennuksen, jotta voisin tarjota mahdollisuuden ehjään, parantavaan  työyhteisön oppimisprosessiin. Mental Management – työyhteisövalmennus on kustannustehokas ja mainio lisä työyhteisöjen kehittämiseen ja sen tarpeiden selvittämiseen.

Eft-hoitoon tutustuin, kun etsin itselleni hoitoa esimiestyön aiheuttamaan stressiin. Sen monipuolisuus ja vaikuttavuus innosti minua hankkimaan ohjaajakoulutuksen ja se täydentää nyt hyvin psykiatrisen sairaanhoitajan koulutustani. Kuten myös rentoutusvalmentajan että hypnoosiohjaajan koulutus antaa välineitä yksilön mielen hallinnan ja hyvinvoinnin lisäämiseksi valmennuksissa ja työnohjauksissa .

Kehittääkseni itseäni valmentajana ja työnohjaajana valmistuin NLP Practitioneriksi  syksyllä 2021 ja Life Coach® koulutus päättyi elokuussa 2022. Keväällä 2023 aloitan Mind Coach® -valmennuskoulutuksen.

Kaikki kokemukseni ja osaamiseni on käytettävissänne juuri teidän tarpeisiinne räätälöiden!

Ota rohkeasti yhteyttä!

Työnohjaukset, valmennukset ja ohjaukset myös etätapaamisin!

KEVÄÄN  2023 KALENTERINI ON TÄYTTYNYT ILTAPÄIVÄN JA PITKIEN PROSESSIEN OSALTA.  KEVÄÄSEEN  MAHTUU VIELÄ AAMUPÄIVÄTAPAAMISIA SEKÄ  1-3 KERRAN  ILTAPÄIVÄN VALMENNUKSIA TYÖYHTEISÖLLE.

NÖYRÄ KIITOS ASIAKKAILLENI!

”Työnohjaus on yksi tärkeä elementti työhyvinvoinnin parantamiseen työyhteisöissä. Mia on työohjauksissaan tuonut vahvasti jokaisen työyhteisön jäsenen omaa vastuuta ja roolia työhyvinvoinnin osana ja rakentajana. Mia ohjaa työnohjauksissa henkilöitä itse löytämään ratkaisuja tuoden erilaisia nostoja aiemmista keskusteluista. Mia kannustaa työntekijöitä avoimeen keskusteluun ja toisten kuunteluun vaikeissakin tilanteissa, tuoden sen näkemyksen, että yhdessä asioihin voidaan löytää myös ratkaisut. Mia tukee toiminnallaan koko työyhteisöä mutta myös tekee yhteistyötä esimiehen kanssa yhteisten keskustelujen kautta.”  -Julkisen sektorin palvelupäällikkö

”Tämä on ollut ensimmäinen työnohjaus missä olen ollut. Se on antanut todella paljon koko työyhteisölle , mutta erityisesti mahdollisuuden ja eväitä itsetutkiskeluun. Puuttumista ja pysähtymistä työn ja yhteisön ajankohtaisiin asioihin. Tarpeellinen.” -Asiakaspalaute

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

Työnohjaus lähtee aina ohjattavien omista kokemuksista, tiedoista, taidoista ja tarpeista. Työohjaus on arvostavaa, vastuullista ja luottamuksellista.

”Ihana ja osaava olet. Olet osannut luoda ihanan rauhallisen ilmapiirin sekä johdattaa keskustelua ja heittää pohdintoja”. -Asiakaspalaute

Työnohjauksen hyötyjä ovat mm. työilmapiirin paraneminen, perustehtävän kirkastuminen ja luottamuksen lisääntyminen. Hyvinvoinnin lisääntyessä sairauspoissaolot vähenevät ja ihmisten tuottavuus työssä kasvaa,

Viitekehykseni on ratkaisukeskeinen ja uskon osaamisen sekä tiedon löytyvän ohjattavan omista taidoista sekä aiemmasta kokemusmaailmasta. Ohjattavan oma oivallus on alku oppimiseen ja muutokseen.

Olen Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen ja sitoutunut yhdistyksen eettiseen ohjeistukseen.

”Työnohjauksessa on ollut helppo puhua ja tuoda omia ajatuksia esiin. Teemat pysyneet hyvin kasassa, ei turhaa jaarittelua”. -Asiakaspalaute

Tutustu myös muihin palveluihini työyhteisöille:

Työyhteisösovittelu             Työyhteisöjen kehittäminen