Työyhteisöjen kehittäminen

Koulutuksellista työnohjausta tai työnohjauksellista koulutusta, tavoitteenani koulutuksen siirtyminen myös käytäntöön.

Substanssisosaamiseni kohdistuu kehitysvammahuollon ja mielenterveyskuntotuksen piiriin, mutta missä ihmisiä siellä on samat haasteet, joten koen mielenkiintoisena toimia myös yritysmaailman työyhteisöissä.

”Hyvä vetäjä, käyttää erilaisia menetelmiä, kuuntelee kaikken mielipiteitä”. -Asiakaspalaute

Esimerkkejä koulutuspäivän sisällöksi:

Perustehtävän kirkastaminen

Yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattaminen

Avoin vuorovaikutus, palautteen anto ja vastaanottaminen

Toiminnan jatkuva arviointi

Sosiaali-alan asiakastyön koulutukset;

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeus

”Ymmärrän nyt paremmin työtovereitani ja pystyn ilmaisemaan ajatuksiani eri asioista”. – Asiakaspalaute