Työyhteisöjen kehittäminen ja Mental Management

Suunnitellaan teille räätälöity koulutus, koulutus joka vastaa teidän työyhteisönne kehittämistarpeita. Tavoitteena koulutuksen sisällön siirtyminen myös käytäntöön.

Mental management on malli ja menetelmä, työyhteisön intereventio, jonka avulla selviydymme meille asetetuista vaatimuksista nykyisessä työelämässä. Opimme tekemään tuloksia ja samalla tuntemaan työn iloa muutosten keskellä. Mental management antaa työyhteisölle välineitä muutokseen.

”Hyvä vetäjä, käyttää erilaisia menetelmiä, kuuntelee kaikken mielipiteitä”. -Asiakaspalaute

Esimerkkejä koulutuspäivän sisällöksi:

Perustehtävän kirkastaminen

Yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattaminen

Avoin vuorovaikutus, palautteen anto ja vastaanottaminen

Toiminnan jatkuva arviointi

”Ymmärrän nyt paremmin työtovereitani ja pystyn ilmaisemaan ajatuksiani eri asioista”. – Asiakaspalaute