Työyhteisöjen kehittäminen ja Mental Management

Räätälöity koulutus juuri teidän tarpeisiinne, tavoitteenani koulutuksen sisällön siirtyminen myös käytäntöön.

Mental management on malli ja menetelmä, jonka avulla selviydymme meille asetetuista vaatimuksista nykyisessä työelämässä. Opimme tekemään tuloksia ja samalla tuntemaan työn iloa muutosten keskellä.

 

”Hyvä vetäjä, käyttää erilaisia menetelmiä, kuuntelee kaikken mielipiteitä”. -Asiakaspalaute

Esimerkkejä koulutuspäivän sisällöksi:

Perustehtävän kirkastaminen

Yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattaminen

Avoin vuorovaikutus, palautteen anto ja vastaanottaminen

Toiminnan jatkuva arviointi

Sosiaali-alan asiakastyön koulutukset;

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeus

”Ymmärrän nyt paremmin työtovereitani ja pystyn ilmaisemaan ajatuksiani eri asioista”. – Asiakaspalaute