Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

Työnohjaus lähtee aina ohjattavien omista kokemuksista, tiedoista, taidoista ja tarpeista. Työohjaus on arvostavaa, vastuullista ja luottamuksellista.

”Ihana ja osaava olet. Olet osannut luoda ihanan rauhallisen ilmapiirin sekä johdattaa keskustelua ja heittää pohdintoja”. -Asiakaspalaute

Työnohjauksen hyötyjä ovat mm. työilmapiirin paraneminen, perustehtävän kirkastuminen ja luottamuksen lisääntyminen. Hyvinvoinnin lisääntyessä sairauspoissaolot vähenevät ja ihmisten tuottavuus työssä kasvaa.

Viitekehykseni on ratkaisukeskeinen ja uskon osaamisen sekä tiedon löytyvän ohjattavan omista taidoista sekä aiemmasta kokemusmaailmasta. Ohjattavan oma oivallus on alku oppimiseen ja muutokseen.

Olen Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen ja sitoutunut yhdistyksen eettiseen ohjeistukseen.

Työnohjaukset, valmennukset ja ohjaukset myös etätapaamisin!

”Työnohjauksessa on ollut helppo puhua ja tuoda omia ajatuksia esiin. Teemat pysyneet hyvin kasassa, ei turhaa jaarittelua”. -Asiakaspalaute

Tutustu myös muihin palveluihini työyhteisöille:

Työyhteisösovittelu             Työyhteisöjen kehittäminen