Etusivu

Ystävällisesti tervetuloa kotisivuilleni!

Minä,  MiaKoo,  olen työelämän ja hyvinvoinnin moniosaaja. Työkokemusta  minulla on yli 20 vuotta  pääasiassa mielenterveyskuntoutuksen ja kehitysvamma-alan erilaisista työtehtävistä.

Mielenkiintoni työhyvinvointia kohtaan on herännyt omien kokemusteni kautta sekä työntekijänä että esimiehenä työskennellessäni.

Työhyvinvoinnin erikoistumisopinnot vahvistivat ajatusta siitä, että tätä ”ilosanomaa” haluan julistaa myös muille ja toimiessani projektipäällikönä sain kouluttaa työyhteisöjä kohti parempaa vuorovaikutusta ja toimivaa työyhteisöä.

Vuonna 2013,  valmistuttuani työnohjaajaaksi, perustin t:mi MiaKoon. Sen jälkeen olen työnohjannut pääasiassa sosiaali- ja terveysalan yksiköitä saaden hyvää palautetta muunmuassa käytännön työn ymmärtämisestä ja läsnäolostani.

Työnohjauskokemuksen kautta olen huomannut, että melko usein työyhteisön tilanne vaatisi alkuun ristiriitojen sovittelun, jotta työnohjaus ja työyhteisön kehittäminen lähtisi sujuvammin käyntiin. Niinpä kävin työyhteisösovittelija- valmennuksen, jotta voisin tarjota mahdollisuuden ehjään, parantavaan  työyhteisön oppimisprosessiin.

Eft-hoitoon tutustuin, kun etsin itselleni hoitoa esimiestyön aiheuttamaan stressiin. Sen monipuolisuus ja vaikuttavuus innosti minua hankkimaan koulutuksen ja se täydentää nyt hyvin psykiatrisen sairaanhoitajan koulutustani.

Vuonna 2019 sain mentaalivalmentajakoulutuksen (SHL) päätökseen ja mielelelläni työskentelen kanssanne myös suorituskyvyn ja mentaalisen kyvykkyyden parantamiseksi. Koulutukseni sisälsi sekä rentoutusvalmentajan että hypnoosiohjaajan koulutuksen.

Haluan valjastaa osaamiseni ja kokemukseni käyttöönne,  jotta yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointi lisääntyisi, joten otathan rohkeasti yhteyttä! Suunnitellaan yhdessä juuri teille sopiva prosessi.

Työnohjaukset, valmennukset ja eft-ohjaus myös etätapaamisin!

”Tämä on ollut ensimmäinen työnohjaus missä olen ollut. Se on antanut todella paljon koko työyhteisölle , mutta erityisesti mahdollisuuden ja eväitä itsetutkiskeluun. Puuttumista ja pysähtymistä työn ja yhteisön ajankohtaisiin asioihin. Tarpeellinen.” -Asiakaspalaute

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

Työnohjaus lähtee aina ohjattavien omista kokemuksista, tiedoista, taidoista ja tarpeista. Työohjaus on arvostavaa, vastuullista ja luottamuksellista.

”Ihana ja osaava olet. Olet osannut luoda ihanan rauhallisen ilmapiirin sekä johdattaa keskustelua ja heittää pohdintoja”. -Asiakaspalaute

Työnohjauksen hyötyjä ovat mm. työilmapiirin paraneminen, perustehtävän kirkastuminen ja luottamuksen lisääntyminen. Hyvinvoinnin lisääntyessä sairauspoissaolot vähenevät ja ihmisten tuottavuus työssä kasvaa,

Viitekehykseni on ratkaisukeskeinen ja uskon osaamisen sekä tiedon löytyvän ohjattavan omista taidoista sekä aiemmasta kokemusmaailmasta. Ohjattavan oma oivallus on alku oppimiseen ja muutokseen.

Olen Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen ja sitoutunut yhdistyksen eettiseen ohjeistukseen.

”Työnohjauksessa on ollut helppo puhua ja tuoda omia ajatuksia esiin. Teemat pysyneet hyvin kasassa, ei turhaa jaarittelua”. -Asiakaspalaute

Tutustu myös muihin palveluihini työyhteisöille:

Työyhteisösovittelu             Työyhteisöjen kehittäminen